Αυτές είναι οι διαφορές προτάσεων ΔΗΚΟ- Υπ.Παιδείας για τετράμηνα

12
0
SHARE

Οι διαβουλεύσεις, το έντονο παρασκήνιο και οι προτάσεις επί προτάσεων που κατατέθηκαν από εμπλεκόμενους και μη φορείς της εκπαίδευσης για τις εξετάσεις τεταμήνων, δεν απέδωσαν καρπούς.

Ωστόσο, λίγους μήνες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ενώ ο κλοιός έχει στενέψει, η πρόταση του ΔΗΚΟ, έρχεται στο προσκήνιο ως μια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ιδανική ώστε να δοθεί τέλος στο επίμαχο ζήτημα του θεσμού των εξετάσεων ανά τετράμηνα και στην ομαλή έναρξη.

Τι περιέχει όμως η πρόταση του ΔΗΚΟ, την οποία καλοβλέπουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε σχέση με την πρόταση ως έχει η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή που συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ; Μαζέψαμε τα σημαντικότερα στοιχεία των προτάσεων σε μια προσπάθεια σύγκρισής τους.

Γραπτή εξέταση
Υπουργείο Παιδείας:
Ένα κοινό διαγώνισμα διάρκειας 90 λεπτών με την δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας

Πρόταση ΔΗΚΟ: Η γραπτή αξιολόγηση θα περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο κεντρικό 90λεπτο γραπτό διαγώνισμα ανά τετράμηνο και ένα προειδοποιημένο 45λεπτο διαγώνισμα.

Προφορική Εξέταση

Υπουργείο Παιδείας: Για την προφορική αξιολόγηση να επιλέγονται τρεις μέθοδοι από τους πιο κάτω: α)Κατ΄οικον εργασία, β)Γραπτές Βαθμολογητέες ασκήσεις στην τάξη γ)Πρότζεκτ σε Ατομική ή Συνεργατική Εργασία δ) Συμμετοχή του μαθητή στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος ε)Δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας ζ)Παιγνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων(quiz) η) Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης θ) Η όλη συμπεριφορά και επίδοση του μαθητή στα εργαστηριακά μαθήματα.

Πρόταση ΔΗΚΟ: Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που αφορά τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης εκτός των σαρανταπεντάλεπτων και ενενηντάλεπτων διαγωνισμάτων που διεξάγονται κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και αξιολογείται ως ακολούθως: α)Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο, β)κατ’ οίκον εργασία γ)Εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) δ)δραστηριότητες διάκρισης εκτός αίθουσας διδασκαλίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία.

Βαρύτητα

Υπουργείο Παιδείας: Ο βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.

Πρόταση ΔΗΚΟ: Ο βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατόν (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.

Μη εξεταζόμενα μαθήματα

Υπουργείο Παιδείας: Ένα προειδοποιημένο κοινό διαγώνισμα (βαρύτητα 40%) και  για την προφορική αξιολόγηση να επιλέγονται τρεις μέθοδοι από τους πιο κάτω: α)Κατ΄οικον εργασία, β)Γραπτές Βαθμολογητέες ασκήσεις στην τάξη γ)Πρότζεκτ σε Ατομική ή Συνεργατική Εργασία δ) Συμμετοχή του μαθητή στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος ε)Δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας ζ)Παιγνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων(quiz) η) Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης θ) Η όλη συμπεριφορά και επίδοση του μαθητή στα εργαστηριακά μαθήματα (βαρύτητα 60%).

Πρόταση ΔΗΚΟ: Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα περιλαμβάνει μόνο ένα 45λεπτο προειδοποιημένο διαγώνισμα.

Ανοικτά σχολεία κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου

Υπουργείο Παιδείας: Κλειστά

Πρόταση ΔΗΚΟ: Κατά την περίοδο των κεντρικών δοκιμίων αξιολόγησης θα διεξάγονται κανονικά τα μαθήματα, πλην της ημέρας διεξαγωγής τους.

Σε ισχύ από…
Υπουργείο Παιδείας
: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όλες τις τάξεις εκτός από τη Γ΄ Λυκείου. Οι ρυθμίσεις που θα αφορούν στη Γ΄ Λυκείου θα εξεταστούν στη συνέχεια.

Πρόταση ΔΗΚΟ: Η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών για σκοπούς προαγωγής θα τεθεί σε ισχύ από την σχολική χρονιά 2019-2020 και θα εφαρμοστεί μόνο για την Α΄ Λυκείου. Νοείται ότι για την Β’ Λυκείου η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών θα τεθεί σε ισχύ από την σχολική χρονιά 2020-2021 και για την Γ΄ Λυκείου θα τεθεί σε ισχύ από την σχολική χρονιά 2021-2022.

Βαθμολογίες

Πρόταση ΔΗΚΟ: Ο νέος θεσμός αξιολόγησης του μαθητή αξιολογείται στο τέλος κάθε τετραμήνου από το Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα συμπεράσματα του οποίου τίθενται ενώπιον της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Προετοιμασίας και Αξιολόγησης των διαδικασιών αξιολόγησης του μαθητή και ενημερώνεται σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.

e53ec2a9b0d49eb610601db643735683 Αυτές είναι οι διαφορές προτάσεων ΔΗΚΟ- Υπ.Παιδείας για τετράμηνα

Article source: SigmaLive – Read more..

LEAVE A REPLY