Κενή θέση Γενικού Διευθυντή – Πάγιος μισθός €70.685

18
0
SHARE

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €70.685, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21.8.2017

Για τα Απαιτούμενα Προσόντα και τα Καθήκοντα της θέσης, καθώς και για το σχετικό έντυπο Αίτησης βλέπετε σχετική Ιστοσελίδα
 

gendiefth Κενή θέση Γενικού Διευθυντή – Πάγιος μισθός €70.685

Article source: SigmaLive – Read more..

LEAVE A REPLY